Dane – kluczem do sukcesu przy tworzeniu wydarzeń

Jak stworzyć atrakcyjne dla odbiorcy, zachęcające do wzięcia udziału wydarzenie? Według określonego planu, podzielonego na konkretne etapy. „Projektując” wydarzenie pod potrzeby danej grupy uczestników powinniśmy opierać się na raportach – które przedstawiają twarde dane,stanowiące swego rodzaju bazę do dalszych działań i kroków. W dzisiejszych dynamicznie zmieniających się czasach to właśnie raportowanie pozwala nie tyle na snucie prognoz odnośnie oczekiwań Klientów, co na zdobycie konkretnych informacji na temat tego, czego rzeczywiście oczekują od wydarzenia potencjalnie zainteresowane nim osoby. Bez dobrego raportowania nie ma dobrze przygotowanego wydarzenia – z kolei bazując na danych stworzymy je nie tylko sprawniej, ale także dużo łatwiej, zaspakajając najważniejsze oczekiwania uczestników!

Jak wykorzystać raporty do monitorowania i mierzenia skuteczności działań marketingowych

Dane, jakie przedsiębiorca znajdzie na raporcie, mogą dotyczyć wielu aspektów organizowanego wydarzenia – chociażby sprzedaży biletów w określonym czasie. Co za tym idzie? Bazując na konkretnych, przedstawionych w dokumentacji informacjach – może zastanowić się jak wzmocnić sprzedaż wejściówek w tak zwanej „przedsprzedaży” (jeśli z raportu wynika, że najwięcej biletów sprzedało się na chwilę przed wydarzeniem), przemyśleć plan działania na tworzenie konkretnych pul biletów, zainteresować się tematem biletów grupowych. Im bardziej skrupulatnie i dokładnie organizatorzy podejdą do samego w sobie raportowania, a następnie do wyciągania wniosków z danych na raporcie – tym większe prawdopodobieństwo, że każde kolejne tworzone przez nich wydarzenie będzie cieszyć się coraz to większą popularnością! Co ważne – aby raportowanie rzeczywiście mogło przynieść efekty, należy przywiązywać dużą wagę do regularności w tej kwestii.

Tworzenie raportów

Aby raportowanie mogło przynieść pozytywny skutek dla naszej działalności – warto podejść do niego w sposób maksymalnie profesjonalny, a przy tym wygodny i szybki (nikt z nas nie lubi przecież tracić czasu na „papierki”!). Korzystając z nowoczesnego systemu do sprzedaży biletów EkoBilet – przedsiębiorcy mogą cieszyć się funkcjonalną opcją generowania raportów oraz tworzenia rozliczeń wydarzeń. Co ważne – system daje możliwość pobrania raportów w kilku praktycznych formatach (CSV, PDF, HTML), tworzenia dokumentów dedykowanych (takich jak ZAIKS, SFP, PISF, DYSTRYBUTOR FILMOWY, SKSIL) oraz stworzenia tak zwanych „raportów pomocniczych” (związanych ze sprzedażą u partnerów, rezerwacjami oraz darmowymi wydarzeniami). Możliwość pełnego, profesjonalnego raportowania w jednym miejscu to nie tylko oszczędność czasu, ale i pieniędzy – a bazowanie na systematycznie pobieranej dokumentacji pozwoli na zdiagnozowanie potrzeb Klientów, a co za tym idzie, tworzenia takich wydarzeń, które rzeczywiście zachęcą odbiorców do uczestnictwa w nich (co przełoży się na finalny zysk organizatora).

Jak stosować raporty w procesie podejmowania decyzji biznesowych?

Raporty to także doskonałe „podpowiedzi” w przypadku podejmowania nierzadko trudnych decyzji biznesowych. To właśnie dane w nich zawarte pozwalają odpowiedzieć przedsiębiorcy na pytanie „co mogę zrobić lepiej?”, „czego zaprzestać?” oraz „co dodać do planu działania, aby organizowane wydarzenia przynosiły większe zyski?”. Im więcej „baz”, „fundamentów” z których możemy korzystać mamy przy sobie – tym sprawniej i pewniej podejmiemy kolejne kroki na biznesowych ścieżkach.

Bez wątpienia to właśnie system do sprzedaży biletów – gromadzący najważniejsze działania w kwestii raportowania w jednym miejscu – sprawi, że regularne pozyskiwanie raportów może z przykrego obowiązku stać się naturalną, przyjemną rutyną, na podstawie której usprawnimy organizację kolejnych wydarzeń! Regularne raporty to także możliwość porównania efektów – na przykład z dziś oraz tych sprzed kilku miesięcy – a co za tym idzie zaobserwowanie drogi progresu bądź regresu, jaki nastąpił w naszej działalności. To dokumenty, które pozwalają „zdiagnozować” stan nie tylko naszej firmy, ale także konkretnych przedsięwzięć – a w razie potrzeby szybkiego „uleczenia” jej z błędów, które wykażą raporty.